Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze www

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace ke stavu projednání změn územního plánu města č. 1 a 2

Typ: ostatní
Přinášíme aktuální informace jak ke stavu projednání změny územního plánu č. 1, kde rychlost projednání zkomplikovalo jedno ze stanovisek správních orgánů, a ke změně č. 2, o jejímž pořízení rozhodlo zastupitelstvo města na dubnovém zasedání, a ke které je nyní možnost podávat návrhy na změny územního plánu města.

1.    stav projednání změny č. 1

V případě změny č. 1 bylo v souladu se stavebním zákonem zveřejněno tzv. zadání změny územního plánu a současně bylo toto zadání rozesláno dotčeným správním orgánům k vydání stanovisek. Lhůty pro vyjádření a uplatnění stanovisek uplynuly v úvodu června s tím, že uplatněná stanoviska, resp. požadavky z těchto stanovisek byly zakomponovány do upraveného textu zadání změny územního plánu. Tato úprava měla být projednána na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva města, nicméně před jednáním ZM bylo doručeno jedno z opožděných stanovisek, jehož závěry poměrně zásadně ovlivní proces projednání změny. V tomto stanovisku byl Krajským úřadem vznesen (podle nás trochu nelogicky) požadavek na projednání změny územního plánu v procesu tzv. posuzování vlivu na životní prostředí (známé jako proces EIA, nebo – v našem případě – SEA). V posledním červnovém týdnu proběhlo dohadovací jednání na KÚ, na kterém jsme se snažili toto stanovisko zvrátit, neboť ani při projednávání územního plánu města jako celku jsme nebyli do tohoto procesu ze strany KÚ nuceni.

Další krok ze strany města – tj. schválení konečného znění zadání změny územního plánu města č. 1 po projednání s dotčenými správními orgány tak bude projednán až na veřejném ZM v září.

 

2.    stav projednání změny č. 2

Zastupitelstvo města schválilo na svém dubnovém zasedání přípravu a pořízení změny č. 2 územního plánu města z důvodu zajištění nových ploch pro individuální výstavbu.

Jelikož pak možná zrovna Vy vlastníte pozemek, u něhož plánujete využití, které neodpovídá stavu, jaký je ke dnešnímu dni v územním plánu města (možno ověřit zde: mesto/plany-a-technicke-mapy/ nebo po domluvě v kanceláři místostarosty města), je třeba z Vaší strany požádat město o změnu v územně plánovací dokumentaci.

Jak to udělat?

Nejjednodušší je se s případnými podněty a návrhy na změny v územně plánovací dokumentaci města a jeho místních částech obrátit na místostarostu města p. Jiřího Škopa (skop@meu-police.cz, 606 719 554). V případě jeho nedostupnosti, nedostižitelnosti či nepřítomnosti je pak možné se obrátit též na pracovníky stavebního úřadu, kteří Vám ochotně poradí, neb jsou o této problematice dostatečně informováni.

Formulář žádosti o změnu územního plánu je ke stažení na webových stránkách města (www.meu-police.cz/radnice/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/).

Návrhy a podněty na změny územního plánu města podávejte v termínu do 31. 7. 2017. K později podaným návrhům a podnětům nemusí již být přihlédnuto.

J. Škop, místostarosta


Vytvořeno: 23. 6. 2017
Poslední aktualizace: 12. 11. 2017 23:09
Vložil: Mgr. Jiří Škop