Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze www

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plánované investice a údržba v roce 2015

 

Název akce

Rozpočet v tis. Kč

Stav akce Celkové náklady v tis. Kč
Komunikace      
Komunikace nad DD realizace 650 Zrušeno

-

PD Komunikace nad DD 30 Probíhá realizace -
PD komunikace spojnice Pod Havlatkou, Nádražní + parkoviště 200 Probíhá - PD pro umístění stavby 49
PD komunikace za radnicí + napojení na přeložku 60 Probíhá - PD pro umístění stavby 47
PD oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu, kanalizaci atd. 20 Probíhá PD realizace 12
PD oprava komunikace Husova ul. 40 Probíhá - PD pro umístění stavby -
Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov 30 Probíhá realizace 23
Odvodnění u p. Zeleného (příkop naproti dolní zastávce) 60 Zrealizováno 35
Komunikace Vacek  v Pěkově 500 Zrealizováno 845
Oprava komunikací v Radešově 400 Zrealizováno 664
Oprava chodníků u čp 290 - sídliště Gagarinova , povrchy, výšky 70 Zrealizováno 35
PD rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově 180 Probíhá realizace 175
Oprava komunikace před bytovkou v Pěkově - podíl města 50 Zrušeno -
PD komunikace ul. U Damijánky 80 Zrušeno -
Opravy komunikací, překopů ve městě 200 Zrealizováno 176
Obnova a doplnění dopravních značek ve městě dle návrhu MP 100 Probíhá realizace 38
Výměna stromů u významně poškozených chodníků a komunikací (na Masarykově náměstí, u měst. Hřbitova 250 Hotova I. etapa -
Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova 300 Zrealizováno 439
Oprava komunikace po objížďce Hlavňov 1 300 Zrealizováno 1232
Oprava odvodnění ul. U Zahrádek 25 Zrealizováno 35
Dokončení opravy komunikace Ke sběrnému dvoru a U Plovárny 16 Zrealizováno 15
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostesky, parkové úpravy, parkoviště)      
Úprava prostoru před smuteční síní dokončení zeleň 100 Zrealizováno 84
Oprava vstupů čp. 293,288 sídliště - podíl města 90 Zrealizováno 37
Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)      
ZŠ - Regulace topení v celé škole, případně řešení zdroje? Kotle instalovány v roce 1997, úprava rozvodů topné vody v kotelně (projekt) 100 Probíhá realizace 127
ZŠ - Samostatné vytápění polytechnického pavilonu 120 Zrealizováno 85
ZŠ - PD zateplení polytechnického pavilonu + výměna oken + stříška na schodiště 50 Přesun na 2016 -
ZŠ - PD Rekonstrukce WC na 1. a 2. stupni + WC a sprch v TV 20 Zrealizováno  140
ZŠ - PD uzavření areálu před školou + řešení využití prostranství před školou 30 Probíhá realizace 30
ZŠ - Úprava části zelené plochy za novou školu na parkoviště (tam kde stály stavební buňky) 100

Zrealizováno

55
ZŠ - Úprava schodiště do tělocvičny a zadního vchodu z parkoviště 35 Zrealizováno 37
MŠ - Úprava dlažeb na hřišti pod skluzavkou 50 Zrealizováno 14
MŠ - linoleum IV.třída 120 Zrealizováno 178
MŠ - nerezová klec výtahu na přepravu jídla 60 Zrealizováno 57
MŠ - oprava sociálního zařízení zaměstnanců MŠ, úklidovka 120 I. etapa zrealizována 266
ZUŠ   PD dokončení rekonstrukce 150 Připravuje se 15
ZUŠ  Výměna oken budovy č.p. 107 280 Zrealizováno 283
Památky      
Oprava hřbitovní zdi, 2. etapa 300 Zrealizováno 304
PD příprava, sousoší svaté trojice v Pěkově 30 Před dokončením 20
Sporovní zařízení v majetku obce      
Víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, kabiny 3 000 Zrušeno 230
Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)      
Nová vánoční výzdoba v Polici 300 Probíhá realizace 301
Audit energetické štítky budov 200 Zrealizováno 158
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče, soupis místních památek. 100    
Příprava území pro 3 RD v Pěkově na Honech - ifrastruktura, PD pro ÚR 70 Zrušeno -
DPS – opěrná zeď u suterénu ve vnitřním prostoru 200 Zrealizováno 185
Nové hlediště v divadle a přípojka vody v divadle, rekonstrukce divadelního baru, Pellyho domy 1 700 Zrealizováno 1775
Terénní úprava CIHELNA + PD, dokončení, ozelenění 450 Realizuje se 315
Vybudování nového úložiště výkopové zeminy (pouze PD) 15 Realizuje se 40
Divadelní klub - odlučovač tuků a kanalizace 300 Zrealizováno  
PD Vodovodu U Lesovny 10 Probíhá realizace  
Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky OV 350    
Vodní díla v zemědělské krajině      
Samostatné odvodnění poldrů - sídliště, dokončení 280 m, x 6700,- Kč 1 900 Probíhá realizace 2169
Oprava rozpadající se zdi u Rejchrta, u hřiště 15 Zrealizováno 12
Veřejné osvětlení      
Oprava veřejného osvětlení u hřiště v Pěkově 70 Zrealizováno 80