Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze www

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

U Z A V Ř E N Í   M A N Ž E L S T V Í

Sňatek je možno uzavřít občanský nebo církevní

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů.

Pokud chcete uzavřít manželství na jiném vhodném místě, žádá se o povolení matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem (viz vydávání osvědčení k církevnímu sňatku).

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ v Polici nad Metují

Plánujete-li uzavřít sňatek před Městským úřadem v Polici nad Metují, spojte se nejprve s matrikářkou. Vybereme termín, dostanete formuláře k vyplnění a domluvíme se na dalším postupu.

Matrikářky

Dagmar Hambálková        491/ 509 990, hambalkova@meu-police.cz

Jana Hlaváčková                498/ 100 916, hlavackova@meu-police.cz

 

Seznam oddávajících Městský úřad Police nad Metují

Ing. Jiří Beran               starosta města

Mgr. Jiří Škop               místostarosta

Mgr. Jaroslav Souček   pověřený člen zastupitelstva

Jan Antl                         pověřený člen zastupitelstva

Mgr. Eva Kašparová    pověřený člen zastupitelstva

Ivan Konečný                pověřený člen zastupitelstva

Mgr. Olga Landová      pověřený člen zastupitelstva

Úředně určená místnost: obřadní síň na radnici. Na žádost je možné svatební obřad povolit mimo stanovenou dobu i určenou místnost, na kterémkoli jiném vhodném místě (např. na Hvězdě, na Ostaši,…), vždy po dohodě.

Doklady potřebné k uzavření manželství:snoubenci na matrice předloží rodné listy, platné doklady totožnosti (OP, CD), pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li rozvedený), úmrtní list manžela (je-li ovdovělý). Vyplní Dotazník, přílohu k dotazníku a případně Žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou místnost. U církevních sňatků dále vyplní Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

Uzavření manželství ve spádové obci před MÍSTNÍM ODDÁVAJÍCÍM - pouze pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště v této obci a za přítomnosti matrikářky

Velké Petrovice           -  Vladislav Friml, starosta, Milan Hanousek, místostarosta

Česká Metuje               -  Josef Cibulka, starosta, Mgr. Lenka Rutarová, místostarostka

Žďár nad Metují          -  Pavel Šubíř, starosta

Bezděkov nad Metují   -  Mgr. Miroslav Maroul, starosta, Martin Jirmann, místostarosta

Suchý Důl                     -  Blanka Klímová, starostka, Dis. Tereza Kohlová, místostarostka

Bukovice                       -  Ing. Milan Šrůtek, starosta obce

Církevní sňatek: nejprve se obraťte na příslušného pana faráře (pouze církve státem schválené). Bez odkladu se domluvte i s matrikářkou. Dostanete formuláře k vyplnění, dále je třeba si ujasnit místo a datum, aby nenastala souhra civilního a církevního obřadu na jednom místě a ve stejném čase.

Sňatek v cizině: snoubenec (občan ČR) s trvalým pobytem v našem správním obvodu, který hodlá uzavřít manželství v cizině, požádá na matrice o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Předloží doklady jako k uzavření manželství.

Sňatek s cizincem v ČR: je-li snoubenec cizincem a uzavírá manželství před naším úřadem, předkládá stejné doklady jako občan ČR, dále Vysvědčení o právní způsobilosti (pokud ho jeho země vydává). Vše musí být opatřeno vyšším ověřením domovské země a přeloženo úředně do českého jazyka. Přesné podmínky konkrétní země sdělí matrikářka.

   

Postup před uzavřením manželství:

  1. krok - domluvit termín sňatku s matrikářkou (alespoň telefonicky, mailem)
  2. krok - navštívit matriku a vyzvednout potřebné formuláře (popřípadě domluvit zaslání poštou)
  3. krok - prohlédnout si místo obřadu, je-li to mimo obřadní síň
  4. krok - návštěva snoubenců na matrice - donést vyplněné tiskopisy a potřebné matriční doklady, domluvit podrobnosti obřadu a uhradit správní poplatky 
 

 

Informace pro snoubence

 

Poplatky za uzavření manželství v Polici nad Metují

Formuláře

 

Fotografie z obřadní síně

 

Příklady míst vhodných k obřadům:

 před kaplí Panny Marie Sněžné na Hvězdě

před kaplí na Hvězdě

 

Kaple Panny Marie Růžencové v Suchém Dole

Suchý Důl

Kaple Suchý Důl

 

U "hřibů" na Slavném

Hřiby

 

U Soudní brány - Suchý Důl

u soudní brány

 

Na Ostaši před kaplí

Ostaš kaple

 

Velké Petrovice - u Kaštanu

u kaštanu