Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze www

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Základní dokumenty:

 1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.


Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 1. jiných vykonávaných činnostech,
 2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 3. příjmech, darech a závazcích.


Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře města Police nad Metují tajemník Ing. Pavel Pohner.

Veřejnými funkcionáři města Police nad Metují jsou:

 1. členové Zastupitelstva města Police nad Metují, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 2. členové Rady města Police nad Metují, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 3. vedoucí zaměstnanci města Police nad Metují podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Police nad Metují.


Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy, a to na základě písemné žádosti. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.
Registr je umístěn v budově Městského úřadu Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, kancelář č. 27. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují v kanceláři tajemníka č. 27 nebo v podatelně.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují v kanceláři tajemník č. 27.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) v kanceláři tajemníka Městského úřadu Police nad Metují. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.

Informace týkající se zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Kontakt:

Tajemník Městského úřadu Police nad Metují
Ing. Pavel Pohner
telefon: 491 541 113
místnost: 27
e-mail: pohner@meu-police.cz

 

Soubory ke stažení:

 1. zákon č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů, (ve znění novely přijaté Poslaneckou sněmovnou)
 2. vyhláška č. 578/2006 Sb,kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb
 3. formulář čestného prohlášení
 4. žádost o nahlížení do registru oznámení