Město Police nad Metují
Police nad Metují

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců pečovatelské služby (dále jen PS) v Polici nad Metují

 

I. Základní ustanovení

 • účelem etického kodexu je stanovit pravidla všech zaměstnanců PS a informovat veřejnost o chování, teré je oprávněna očekávat.
 • posláním PS je umožnit občanům setrvat co možná nejdéle vjejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život ve stáří a žít běžným způsobem života
 • zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny vChartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony České republiky a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.
II. Etické zásady ve vztahu ke klientů

 • pomáháme lidem, kteří o naší pomoc požádají, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení
 • chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako kjedinečné lidské bytosti spochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby
 • respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo kohrožení jeho života
 • každý člověk je pro nás rovnocenným partnerem
 • zaměstnanci PS nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění
III. Etické zásady ve vztahu ke svému zaměstnavateli a ke svým spolupracovníkům

 • zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků korganizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se to, aby úroveň služeb byla, co možná nejvyšší
 • pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou svýkonem práce vorganizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným
 • zaměstnanci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů
 • základem vztahů mezi pracovníky je vzájemné čestné, slušné a společensky korektní chování.
 • kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům PS jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu
 • všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a svého zaměstnavatele, i vmimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru vočích veřejnosti
 • zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese


Etický kodex je součástí platných norem a pro zaměstnance PS je závazný.
 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
2
3
2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bannery

Linka 199 Kladské pomezíPolicie České Republiky

Živé obce Muzeum Merkur tip.prace.cz Portál regionálních informačních systémů

Bariéry

Kladké pomezí

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas